Un 83% de los bosques de ribera del Parc Natural de l'Alt Pirineu están mal conservados